معاونین سرویس بیمه شهر

حمیدرضا موسویان

حمیدرضا موسویان

مشاور عالی مدیرعامل

سعیده غلامی

سرپرست معاونت مالي و اداري
شیما مشین چی

شیما مشین چی

معاون اجرایی و طرح های خاص