معاونین سرویس بیمه شهر

حمیدرضا موسویان

حمیدرضا موسویان

قائم مقام مدیرعامل ومعاون فنی و فروش
شیما مشین چی

شیما مشین چی

معاون مالي و اداري